MYNE Logo

Information enligt § 5 TMG 

DFW Verwaltungs GmbH

Potsdamer Str. 68a

10785 Berlin 

Handelsregister: (Berlin) HRB 226394 

Register domstol: Amtsgericht Charlottenburg 

Skattenummer: 27/259/50518 

Omsättningsskatt-ID: DE340584699 

Företrädd av: 

Fabian Löhmer, Nikolaus Thomale

Kontakt 

Telefon: +49 30 3119 2054

E-post: admin@myne-homes.com

Redaktionellt ansvarig 

Fabian Löhmer, Nikolaus Thomale

EU tvistlösning 

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (OS):  https://ec.europa.eu/consumers/odr

Vår e-postaddressen hittar du högst upp på avtrycket. 

Tvistlösning för konsumenter / Universal tvistlösningstjänst 

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden före en skiljenämnd för konsumenter. 

Innehållsansvar 

Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor enlighet de allmänna lagarna enligt § 7 para.1 TMG. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi dock inte skyldiga som tjänsteleverantör att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. 

Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänna lagar påverkas inte av detta. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från och med den tidpunkt då en konkret lagöverträdelse blir känd. Om vi får kännedom om motsvarande överträdelser kommer vi att ta bort innehållet omedelbart. 

Ansvar för länkar 

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna har kontrollerats för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Olagligt innehåll var inte identifierbart vid tidpunkten för länkning. 

En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta bevis på brott mot lagen. Om vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart. 

Upphovsrätt 

Innehållet och verk som skapats av webbplatsoperatörerna på dessa sidor omfattas av den tyska upphovsrättslagen. Reproduktion, redigering, distribution och all form av utnyttjande utanför upphovsrättens gränser kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. 

I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören respekteras tredje parts upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part markeras som sådant. Om du ändå skulle få kännedom om ett upphovsrättsintrång, vänligen informera oss om detta. Om vi får kännedom om några överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart. 

källa: e-recht24.de

Den svenska texten är en inofficiell översättning. Vid eventuella avvikelser mellan den tyska texten och den svenska översättningen gäller den tyska texten.

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så skickar vi information om semesterboenden vi tror du är intresserad av!